Ανακαίνιση δικηγορικού γραφείου στη Κόρινθο

Ένας επαγγελματικός χώρος χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στην διακόσμηση, πόσο μάλλον όταν πρόκειται για ένα δικηγορικό γραφείο. Είναι από εκείνους τους επαγγελματικούς χώρους που απαιτούν πολύ πιο συγκεκριμένη και λεπτομερή διακόσμηση.
Γι’ αυτό ακριβώς τον λόγο, κληθήκαμε από τρεις νέους δικηγόρους ν’ αναλάβουμε την πλήρη ανακαίνιση ενός ενιαίου χώρου με στόχο να φιλοξενηθούν οι δικηγόροι και μελλοντικά ένας ακόμα συνεργάτης. Η επιλογή των υλικών έγινε με στόχο ο χώρος να αποπνέει μια διαχρονική κομψότητα αλλά ταυτόχρονα να δίνει έμφαση στο κύρος του γραφείου.
Γι’ αυτό τον σκοπό έγινε ο διαχωρισμός του χώρου, προκειμένου να δημιουργηθούν τέσσερα γραφεία και ένας μεγάλος χώρος υποδοχής. Το κάθε γραφείο έχει τη δική του προσωπικότητα, που αντανακλά τη ψυχοσύνθεση του χρήστη. Το δικηγορικό γραφείο Κ. Ζαρρή, Φ. Σταμάτη και Β. Ντρίμερη είναι ένας χώρος απλός και λειτουργικός αλλά ταυτόχρονα δίνει την εικόνα της σοβαρότητας και της ασφάλειας!