Stone_18

Ο σύγχρονος τρόπος ζωής, τείνει να ελαχιστοποιήσει το χρόνο παραμονής στην κατοικία. Άμεση συνέπεια είναι η αύξηση της δημιουργίας χώρων δημόσιου χαρακτήρα που φιλοξενούν το άτομο κατά τη διάρκεια της ημέρας με στόχο να ικανοποιήσουν τις ανάγκες του. Ο σχεδιασμός ενός κοινόχρηστου χώρου αποσκοπεί στη δημιουργία μιας εμπειρίας που θα την κάνει ξεχωριστή και θα παρατείνει την παραμονή του χρήστη. Η εστίαση αποτελεί ένα τομέα που εξυπηρετεί πρωτίστως την ανάγκη της σίτισης του ατόμου, προσφέροντας συγχρόνως ένα τόπο κοινωνικοποίησης και συναναστροφής. Η τάση της εποχής για ανάδειξη της γαστρονομικής τέχνης έχει δημιουργήσει αυξημένη ζήτηση για χώρους με ιδιαίτερη ταυτότητα, που πλαισιώνουν οπτικά τις γαστρονομικές προτάσεις. Ακολουθώντας τη φιλοσοφία που υποστηρίζει ότι ένα έδεσμα οφείλει να ικανοποιεί τη γεύση, την όσφρηση, την αφή και την όραση, ο σύγχρονος σχεδιασμός χώρων εστίασης επιτάσσει τη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης εμπειρίας που θα ικανοποιήσει όλες τις αισθήσεις.

Βασικά χαρακτηριστικά όπως ο φωτισμός και η ακουστική του χώρου, κάνουν έναν χώρο εστίασης μοναδικό και δημιουργούν τα ερεθίσματα στον χρήστη για να χαλαρώσει και ν’ απολαύσει το γεύμα του ή τον καφέ του.
Η μελέτη του φωτισμού αποτελεί ιδιαίτερα σημαντική παράμετρο κατά το σχεδιασμό ενός χώρου εστίασης. Η διαχείριση της έντασης και της διάχυσης των φωτιστικών πηγών συνιστά ένα σχεδιαστικό εργαλείο, που μπορεί να αναδείξει τις αρχιτεκτονικές ποιότητες του χώρου και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των προσφερόμενων εδεσμάτων, ενώ παράλληλα συμβάλλει στη δημιουργία της επιθυμητής ατμόσφαιρας. Μέσα από το συνδυασμό διαφορετικών τεχνικών φωτισμού δίνεται η δυνατότητα ανάδειξης επί μέρους στοιχείων (εστιακός φωτισμός), στοιχείων διακόσμησης (κρυφός φωτισμός) και δημιουργίας οπτικών εφέ, ενώ παράλληλα δημιουργείται ένα ποιοτικά φωτεινό περιβάλλον που αποτρέπει τη θάμβωση. Η ακουστική άνεση ενός χώρου εστίασης επιδρά πολλαπλά, τόσο στην ατμόσφαιρα, όσο και στη λειτουργία του. Τρεις παράμετροι που μπορούν να καθορίσουν το επίπεδο ακουστικής άνεσης είναι η ποιότητα και η ένταση του ήχου στο παρασκήνιο, η καταληπτότητα της συνομιλίας μεταξύ συνδαιτυμόνων και η ιδιωτικότητα αυτής της συνομιλίας σε σχέση με τη συνομιλία παρακείμενων επισκεπτών. Οι επενδύσεις των δομικών στοιχείων, τα υλικά κατασκευής των μονάδων επίπλωσης, η απόσταση της κουζίνας από την αίθουσα εστίασης και ο όγκος του χώρου αποτελούν τους κύριους παράγοντες που επηρεάζουν την ακουστική ποιότητα. Οι σύγχρονες αρχιτεκτονικές τάσεις προτείνουν την επένδυση των επιφανειών με υλικά, όπως το εμφανές σκυρόδεμα, τα κεραμικά πλακίδια ή τις σκληρές μεταλλικές επιφάνειες, χαρακτηριστικό των οποίων είναι η μικρή απορροφητικότητα και η μεγάλη ανακλαστικότητα του ήχου.

Ο σχεδιασμός ως εργαλείο ανάπτυξης μιας ιδιαίτερης ταυτότητας.
Η διαφοροποίηση και η ανάδειξη ενός εστιατορίου μέσα σε τόσο έντονα ανταγωνιστικό κλάδο, όπως ο κλάδος της εστίασης, προκύπτει ως αποτέλεσμα μιας σύνθεσης χαρακτηριστικών που στοχεύουν στη δημιουργία μιας εμπειρίας που θα ικανοποιήσει όλες τις αισθήσεις. Οι ιδιότητες που μπορούν να προσδώσουν ιδιαίτερη ταυτότητα σε ένα χώρο καθορίζονται βάσει της φιλοσοφίας και του οράματος του ιδιοκτήτη ή και του σεφ.
Το περιβάλλον, στο οποίο χωροθετείται ένα εστιατόριο, είτε αυτό αφορά στο κτιριακό κέλυφος είτε στο χαρακτήρα της ευρύτερης περιοχής, αποτελεί μια σημαντική παράμετρο, από την οποία μπορούν να αντληθούν στοιχεία έμπνευσης κατά το σχεδιασμό. Η πρότερη χρήση του χώρου και το είδος της δραστηριότητας που στέγαζε, η ιστορική ταυτότητα, τα υφιστάμενα υλικά, ή ακόμη και η ανθρωπογεωγραφία της περιοχής μπορούν να αναδείξουν ποιότητες, οι οποίες συμβάλλουν στη σχεδιαστική επίλυση του χώρου.
Μια σημαντική τάση στο σχεδιασμό, είναι η δημιουργία ενός περιβάλλοντος που απευθύνεται σε χρήστες οι οποίοι αναζητούν εξειδικευμένες λύσεις. Οι αισθητικές επιλογές, τα ενδιαφέροντα, η κουλτούρα, οι γαστρονομικές προτιμήσεις ή το επαγγελματικό προφίλ του χρήστη αποτελούν κατευθυντήριες γραμμές που μπορούν να οδηγήσουν στη δημιουργία θεματικών χώρων εστίασης.

Η επιλογή του χρωματισμού και των υλικών επένδυσης ενός εστιατορίου αντανακλούν τη φιλοσοφία ενός χώρου εστίασης και το πολιτισμικό του πλαίσιο. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των στοιχείων που συνθέτουν το χώρο, όπως η υφή των επιφανειών, η θερμοκρασία που εκπέμπουν τα υλικά, η ανακλαστικότητα, η προέλευση των υλικών, αποτελούν ποιότητες που προσδίδουν ιδιαίτερο χαρακτήρα στο χώρο και επηρεάζουν την ψυχολογία του χρήστη, ενώ προϊδεάζουν για το είδος των εδεσμάτων που προσφέρονται.

Η κατασκευή μη τυποποιημένων μονάδων επίπλωσης απελευθερώνει τη σχεδιαστική σύνθεση και επιτρέπει τη δημιουργία υβριδικών μορφολογιών, που μπορούν να αποτελέσουν χαρακτηριστικό στοιχείο της ταυτότητας ενός χώρου εστίασης.