Stone_18

Η διαδικασία της μελέτης για ένα εμπορικό κατάστημα ακολουθεί συγκεκριμένες δημιουργικές διαδρομές, ανεξαρτήτως της εκάστοτε χρήσης του χώρου. Ο σχεδιαστής – αρχιτέκτονας εσωτερικών χώρων οφείλει να επιδείξει συνέπεια μεταξύ πρόθεσης και αποτελέσματος. Στόχος είναι η δημιουργία ενός ελκυστικού στο μάτι, λειτουργικού και φιλικού χώρου. Η πώληση του προϊόντος είναι το ζητούμενο και ο τελικός στόχος για κάθε εμπορικό χώρο. Για κάθε επιχειρηματία που ενδιαφέρεται για τη μακροβιότητα και άνθηση της επιχείρησής του, στόχος είναι ο ευχαριστημένος πελάτης. Η ανάδειξη και ο χειρισμός των παραμέτρων για την προσέγγιση και την επίλυση αυτού του ζητουμένου είναι θέμα του σχεδιαστή – αρχιτέκτονα εσωτερικών χώρων.

Η πρώτη θετική εντύπωση για τον χώρο, η ιδιαίτερη προβολή των προϊόντων, η απρόσκοπτη κίνηση / μετακίνηση των πελατών σε όλα τα επίπεδα και τους ορόφους είναι προσόντα του χώρου που απολαμβάνει ο πελάτης, ώστε με ευχάριστη διάθεση να ανακαλύπτει τα προϊόντα, να εξυπηρετείται άμεσα και να νιώθει ότι του προσφέρεται απλόχερα η προσοχή του χώρου.
Σημαντικό στοιχείο για την σωστή καθοδήγηση του σχεδιαστή – αρχιτέκτονα είναι η ενημέρωση για πιθανές δεσμεύσεις στην άδεια λειτουργίας του χώρου, που μπορεί να επηρεάσουν τη μελέτη. Στη συνέχεια απαιτείται η προεργασία για την αποτύπωση και την ανάλυση των χαρακτηριστικών του προσφερόμενου χώρου, της χρήσης και του χρήστη, καθώς και η εξαγωγή συμπερασμάτων. Ως απώτερος στόχος ορίζεται η δημιουργία μοναδικού οργανικού χώρου με λειτουργική και αισθητική ενότητα. Ο κινητός και σταθερός εξοπλισμός του καταστήματος αποτελεί πεδίο σχεδιασμού από τον ίδιο τον μελετητή. Παράλληλα, η έρευνα αγοράς προσφέρει ποικίλες πληροφορίες και προτάσεις ειδών εξοπλισμού και επίπλων για την πλαισίωση της ιδέας του σχεδιασμού μας. Η επιλογή ανάμεσα στις ποικίλες προτάσεις στηρίζεται στην εμπειρία και στη γνώση, καθώς δεν πρέπει να παραβλέπετε ούτε μια στιγμή η λειτουργική και η αισθητική μορφοποίηση σε ενότητα του όλου.

Ο σχεδιαστής – αρχιτέκτονας εσωτερικών χώρων έχοντας όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, θα προτείνει τη διαμόρφωση του υπάρχοντος κελύφους διατηρώντας την γεωμετρία του χώρου ή ανατρέποντας την υπάρχουσα μορφή. Οργανικά στοιχεία του επαγγελματικού χώρου είναι τα υλικά, οι χρωματισμοί και ιδιαίτερα ο φωτισμός. Η μελέτη εγκατάστασης και τα συνδυαστικά είδη φωτισμού είναι αυτά που θα αναδείξουν το προϊόν και θα δημιουργήσουν την κατάλληλη ατμόσφαιρα στον χώρο. Κοινός στόχος του μελετητή και του επιχειρηματία είναι η προβολή και η προώθηση των προϊόντων, η προσέλκυση πελατών και η αύξηση των πωλήσεων. Η μελέτη φωτισμού ενός επαγγελματικού χώρου είναι καθοριστικό στοιχείο ανάδειξης της ποιοτικής λειτουργικότητας του χώρου, της αισθητικής ανάδειξης των μορφών και της υψηλής πιστότητας απόδοσης των χρωματικών ποιοτήτων του προϊόντος.
Η πρώτη επαφή του εν δυνάμει πελάτη με το κατάστημα, ως οπτικό ερέθισμα, γίνεται μέσω της πρόσοψης. Στην πρόσοψη εντάσσεται κυρίως η είσοδος, η επωνυμία και η βιτρίνα του καταστήματος. Στόχος είναι αφενός η προσέλκυση πελατών και αφετέρου η ενεργοποίηση της επιθυμίας τους για αγορές. Η διαμόρφωση της πρόσοψης ενοποιείται με το ύφος του σχεδιασμού και εντάσσεται ομαλά στην πρόσοψη του κτηρίου.

Σημαντικό ρόλο στην διαμόρφωση της πρόσοψης του καταστήματος έχει η Επιγραφή – Επωνυμία καταστήματος. Η θέση της ταμπέλας στη σύνθεση της πρόσοψης, το ύψος όπου θα τοποθετηθεί σε οριζόντια ή κατακόρυφη θέση, το υλικό, το χρώμα της και ο τρόπος που θα φωτίζεται είναι θέματα που θα επιλύσει ο μελετητής, ώστε η επιγραφή να εντοπίζεται και να διαβάζεται εύκολα. Ο φωτισμός της πρόσοψης θα πρέπει να βρίσκεται σε αρμονία με όλα τα μέρη της, ώστε να δημιουργεί αίσθηση ασφάλειας, αλλά και να προβάλλει ιδιαίτερα τα προϊόντα της βιτρίνας. Η είσοδος πρέπει να εντοπίζεται εύκολα και είναι θετικό να βρίσκεται σε άμεση σχέση με τη βιτρίνα. Βασική ανάγκη του εμπορικού καταστήματος είναι η προβολή του προϊόντος προς τα έξω και αυτή η ανάγκη καλύπτεται μέσω της βιτρίνας. Η μορφή της βιτρίνας και το στήσιμο των προϊόντων είναι εκείνα που θα δημιουργήσουν εντυπώσεις και επιθυμία αγοράς.

Η σχέση των πελατών με τον χώρο του καταστήματος κτίζεται με διαφορετικές προσδοκίες, όπως της ιδιαίτερης προσοχής και της αίσθησης μοναδικότητας. Κάθε ηλικιακή κατηγορία με μοναδικά κοινωνικά χαρακτηριστικά διαμορφώνει κάθε φορά προσωπικούς κώδικες επιλογής χώρων. Είναι σημαντικό ένας σχεδιαστής – αρχιτέκτονας εσωτερικών χώρων να αφουγκράζεται τον παλμό της εποχής. Σ’ έναν μικρό χώρο στο κέντρο κάθε πόλης που παρουσιάζεται πάντοτε τακτοποιημένος, υπάρχει η προσωπική επαφή των πωλητών με τους πελάτες. Στα πολυκαταστήματα ο πελάτης αυτοεξυπηρετείται και η σχέση πωλητή – πελάτη χαρακτηρίζεται από ουδέτερη έως αδιάφορη.

Σε πολλές πόλεις στην Ελλάδα έχει ξεκινήσει η δράση των Ανοικτών Κέντρων Εμπορίου – «Οpen Mall» που θα αλλάξει ριζικά την αρχιτεκτονική όψη των κέντρων των πόλεων. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται ολοκληρωμένες παρεμβάσεις στον δημόσιο χώρο, με αύξηση του προϋπολογισμού και μετατόπιση του κέντρου του σχεδιασμού από τη μεμονωμένη επιχείρηση στον δημόσιο χώρο. Το «Οpen Mall» δεν θα είναι μια σύνδεση κάποιων επιχειρήσεων που έτυχε να συνυπάρχουν χωρικά, αλλά θα λειτουργεί ως «τοπόσημο» για την πόλη. «Συνεργαζόμαστε – αναβαθμιζόμαστε – αποκτούμε ταυτότητα» είναι το μήνυμα της δράσης. Το γραφείο μας είναι σε θέση να εκπονήσει πλήρη αρχιτεκτονική μελέτη για την διαμόρφωση – ανακαίνιση είτε σε υπάρχοντα καταστήματα είτε σε υπό διαμόρφωση. Μη χάσετε την ευκαιρία που σας δίνεται, αλλάξτε την εικόνα της επιχείρησής σας και αυξήστε το εισόδημά σας!